Αρχική

Ενημέρωση μαθητών

Εκπαιδευτικοί

Μαθήματα-Ειδικότητες

Δραστηριότητες

Ανακοινώσεις

Ε-learning

Επικοινωνία

Αρχική

Το σχολείο μας

Το 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αιγάλεω έχει σκοπό την εξασφάλιση των αναγκαίων δεξιοτήτων των μαθητών στα πλαίσια της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Διαθέτει επαρκείς αίθουσες διδασκαλίας σε ευρύχωρο κτίριο με άριστο περιβάλλοντα χώρο.
Εξυπηρετείται εργαστηριακά από το 2ο ΣΕΚ Αιγάλεω, στον ίδιο περιβάλλοντα χώρο, το οποίο διαθέτει κατάλληλα εξοπλισμένα εργαστήρια, στα οποία οι μαθητές όλων των ειδικοτήτων, μέσα από οργανωμένες εκπαιδευτικές ασκήσεις, εκπαιδεύονται τεχνικά και επαγγελματικά, ώστε με την αποφοίτηση τους να είναι ικανοί να ασκήσουν το επάγγελμα τους με επιτυχία, να ενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό σύνολο και να είναι παραγωγικοί για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

 

To Σχολείο μας

ERASMUS3

Register
210 56.99.597 

Γιατί να επιλέξετε το ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ

Το σχολείο μας βρίσκεται στην Πέτρου Ράλλη και Θηβών απέναντι απο τα JUMBO και δίπλα στα ΤΕΙ Πειραιά.

 

Δωρεάν πάρκινγκ.

Τί κερδίζετε
Εύκολη πρόσβαση
images/epal/spoydase-epal421.jpg

Εγγραφές περισσότερα...

Παρουσίαση Erasmus+

Κατασκευή Drone - Video Μουσική Ηλεκτρονικοί Γ' τάξης 2017-18

Παρουσίαση #OpMySELF4EU στο 1ο ΕΠΑΛ Αιγάλεω

Τι μας είπαν τα παιδιά για το ‪#‎Opmyself4eu‬

Erasmus+ Spain Presentation 2

Τομέας Ηλεκτρονικής Ηλεκτρολογίας & Αυτοματισμού

Τομέας Πληροφορικής - 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αιγάλεω

Τομέας Δομικών - 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αιγάλεω

Skype Interviews for #OpmySELF4EU

Toμέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων Eιδικότητες Πλοιάρχων & Μηχανικών

 

Δείτε εδώ Συχνές ερωτήσεις

Δικαιολογητικά Εγγραφής ημεδαπών μαθητών

 1. Πρωτότυπο Απολυτήριο Γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ΄ τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου ή επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου ή Πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης από το σχολείο όπου φοιτούσε ο μαθητής).
 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό γεννήσεως.
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας του μαθητή.
 4. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του μαθητή. Αίτηση-δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος για τον τομέα ή την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει (δίνεται έντυπη αίτηση-δήλωση και συμπληρώνεται στο σχολείο).
 5. Βεβαίωση του εργοδότη ή αν πρόκειται για μαθητή που απασχολείται σε δική του επαγγελματική εργασία, βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή υπηρεσίας ότι στη διάρκεια της ημέρας εργάζεται ή βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του στα μητρώα ανέργων.
 6. Ατομικό δελτίο υγείας για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, συμπληρωμένο από ιατρό.

Δικαιολογητικά Εγγραφής αλλοδαπών μαθητών

Επιπλέον των δικαιολογητικών που ισχύουν για τους ημεδαπούς μαθητές, θα πρέπει οι αλλοδαποί μαθητές να προσκομίσουν και:

6. Άδεια παραμονής ή αντίγραφο κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοσή της. (Ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν έστω κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα.)

7. Διαβατήριο, Πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης επίσημα μεταφρασμένα. Οι ομογενείς μαθητές που είναι κάτοχοι ειδικών δελτίων ταυτότητας δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν άλλη βεβαίωση ή πιστοποιητικό για την απόδειξη των ατομικών τους στοιχείων.

Οι ώρες λειτουργίας του σχολείου μας είναι: 18:30 - 23:00.

Οι μαθητές που έχουν απολυτήριο λυκείου παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα ειδικότητας και το πρόγραμμά του μπορεί να είναι και λιγότερες  ημέρες την εβδομάδα.

Δίνεται  η δυνατότητα, ένας μαθητής που κάνει την υπηρεσία του σε καράβι ταυτόχρονα με την μαθητεία του στο λύκειο να ανακηρύσσεται ως κατ ιδίαν μαθητής με την υποχρέωση να δίνει προφορικές και γραπτές εξετάσεις στο τέλος του μαθητικού έτους. Ισχύει μόνο για την Α' τάξη.

Οι ειδικότητες που έχει το σχολείο μας είναι οι εξής:

 1. Τoμέας Ναυτικών Επαγγελμάτων
   • Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
   • Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
 2. Τομέας Μηχανολογίας
   • Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού
   • Τεχνικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων καιτεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου
   • Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών
   • Τεχνικός οχημάτων
 3. Τομέας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής
    • Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Δικτύων
    • Τεχνικός Ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών
 4. Τομέας Πληροφορικής
    • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
    • Τεχνικός Υπολογιστικών & Δικτυακών Συστημάτων
 5. Τομέας Δομικών Εργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
    • Τεχνικός Δομικών Εργων & Γεωπληροφορικής
    • Τεχνικός Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων
 6. Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
    • Υπάλληλος Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών
 7. Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
    • Αισθητικής Τέχνης
    • Κομμωτικής Τέχνης
    • Βοηθός Νοσηλευτή
    • Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

* Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν εξαρτώνται απο τον συνολικό αριθμό που θα δηλώσουν ενδιαφέρον για την ειδικότητα

Οι Μαθητές της σχολής έχουν δικαίωμα μειωμένου εισητιρίου σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς (με την χρήση ειδικής κάρτας που παίρνουν στην αρχή της σχολικής χρονιάς.

 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ
Θηβών και Πέτρου Ράλλη Αιγάλεω 
210 5699597 - Αποστολή email

Εσπερινό Επάλ Αιγάλεω
 
Ωράριο : 18:30 - 23:00